Karlstad
Centerpartiet lokalt

Mariebergsskogen

Centerpartiet i Karlstad kämpar för:

  • att fortsätta utveckla barnens köksträdgård
  • att fortsätta utveckla Lillskogen
  • att fortsätta utveckla fler evenemang i samverkan med föreningar och företag
  • att fortsätta ta tillvara på och utveckla de kulturella byggnaderna
  • att aktiva underhålla och utveckla våtmarksområdet och fågellivet

Mariebergsskogen

Mariebergsskogen har en viktig funktion inom kommunen. Mariebergsskogen har flera uppskattade områden som exempelvis möjligheten att besöka djur, uppleva friluftsliv och närheten till Vänern. Det vill vi fortsätta utveckla.

Ett annat område med stor potential är en fortsatt utveckling tillsammans med skolor kring natur, miljö och djur.

Läs mer om vår vision för kommunala bolag här!

Läs hela vår vision här!