Våra politiker

Välkommen att ta kontakt med oss för att diskutera närodlad politik!

För att hitta kontaktuppgifter till våra politiker inom Karlstads kommun, använd kommunens förtroenderegister:

Karlstads kommuns förtroendemannaregister