Karlstad
Centerpartiet lokalt

Jonas Orgum

Personbild


Ersättare i kommunfullmäktige, Karlstads kommun.