Karlstad
Centerpartiet lokalt

Marie Högkvist

Personbild


Ordförande i Centerpartiet Karlstads styrelse.


Ersättare i kommunstyrelsen.


Ledamot i kommunfullmäktige.


Kontakta Marie Hogkvist

Kontakta Marie

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....