Karlstad
Centerpartiet lokalt

Ola Sundgren

Personbild


Ordförande i styrelsen för Vänerhamn AB.

 

Ersättare i kommunstyrelsen.


Ersättare i kommunfullmäktige.