Nämnder och bolag i Karlstad kommun

Nedan kan du se Centerpartiet Karlstads förtroendevalda som arbetar med centerpolitik i lokala nämnder i kommunen samt i våra kommunala bolag.