Karlstad
Centerpartiet lokalt

Anders Petersson

Bild

Ledamot i kultur- och fritidsnämnden