Karlstad
Centerpartiet lokalt

Anita Hall, vård- och omsorgsnämnden

Personbild


Ledamot i kommunfullmäktige, Karlstads kommun.

Ledamot i Centerpartiet Karlstads styrelse.