Karlstad
Centerpartiet lokalt

Ann-Marie Johansson

Bild

Ledamot i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden