Karlstad
Centerpartiet lokalt

Bengt Sporsén, arbetsmarknad- och socialnämnden

Personbild


Ledamot i arbetsmarknads- och socialnämnden och deras arbetsutskott (AU), Karlstads kommun.

 

Ledamot i Centerpartiet Karlstads styrelse.