Karlstad
Centerpartiet lokalt

Björn Johansson

Bild

Ledamot i valnämnden