Karlstad
Centerpartiet lokalt

Heléne Lundberg, kultur- och fritidsnämnden

Personbild


Ersättare i kultur- och fritidsnämnden