Karlstad
Centerpartiet lokalt

Jakob Molander, miljönämnden

Personbild


Ersättare i miljönämnden