Karlstad
Centerpartiet lokalt

Kajsa Lander

Bild

Ersättare i barn- och ungdomsnämnden.