Karlstad
Centerpartiet lokalt

Marianne Jonasson, arbetsmarknad- och socialnämnden

Personbild


Ersättare i arbetsmarknads- och socialnämnden.

Ledamot i kyrkofullmäktige, Karlstads pastorat