Karlstad
Centerpartiet lokalt

Sven E Kragh, Karlstad-Harmmarö överförmyndarnämnd

Personbild


Ledamot i stiftsfullmäktige Karlstad

 

Ersättare i Karlstad-Hammarö överförmyndarnämnd