Karlstad
Centerpartiet lokalt

Tomas Svensson

Bild

Ledamot i styrelse för Tåsan Kraft AB