Karlstad
Centerpartiet lokalt

Anita Hall, regionfullmäktige

Personbild


Ledamot i kommunfullmäktige, Karlstads kommun.

Ledamot i Centerpartiet Karlstads styrelse.