Karlstad
Centerpartiet lokalt

Bo Paulsson, kyrkofullmäktige

Personbild


Ledamot i Centerpartiet Karlstads styrelse.