Karlstad
Centerpartiet lokalt

Doris Eriksson, kyrkofullmäktige

Personbild


Ledamot i kyrkofullmäktige, Karlstads pastorat