Karlstad
Centerpartiet lokalt

Håkan Larsson, kyrkofullmäktige

Personbild


Ledamot i kyrkofullmäktige, Karlstads pastorat