Karlstad
Centerpartiet lokalt

Marianne Jonasson, kyrkofullmäktige

Personbild


Ersättare i arbetsmarknads- och socialnämnden.

Ledamot i kyrkofullmäktige, Karlstads pastorat