Vår politik

 

Kil 2011-2018 -en god historia

Valet 2010 gav Centerpartiet ledningsansvar i Kils kommun. Vi har arbetat för att stärka ekonomin, förbättra attraktionskraften och stärka företagsklimatet. Det har gett resultat.

  • Ökade möjligheter för tågresande. Nu är stationerna i Fagerås och Frykåsen räddade.
  • Nu finns bredband utbyggt i kommunen.
  • Stöd till byalagen i Högboda, Fageråsoch Nilsby har skapat landsbygdsutveckling och engagemang.
  • Förutsättningarna för kultur- och föreningsliv har stärkts.
  • Resecentrum i Fagerås och Kil har byggts.
  • Standarden på gator och vägar har höjts.
  • Kils centrum har utvecklats och lägenheter skapats.
  • Nu ökar befolkningen.
  • Den kommunala ekonomin har stärkts, från en negativ nettotillgång på -9 700 kr, till en positiv på +17 400 kr per Kilsbo. Kil på rätt spår!

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.