Våra kandidater för kommunvalet 2018

Kandidat 1

Georg Forsberg Jag är 68 år och lantbrukare sen många år på gården Nolby i norra Frykerud. Gårdens inriktning är fortsatt hästfoder och nötdjur som tidigare, men nu med sonen och hans familj som ägare. Jag är också kommunalråd sen snart åtta år med tillväxt och näringslivsfrågor som mitt ansvarsområde. Jag är också engagerad i ledningen för de kommunala bolagen. Tycker om att få saker gjorda och arbetet med att utveckla kommunen till en attraktiv och trygg plats för boende, företagande och besökare är viktigt. Jag vill se hela kommunen utvecklas med goda kommunikationer och service som grund. På fritiden tycker jag om att umgås med familjen, barn och barnbarn och att vistas i naturen.

Kandidat 2

Jag heter Eva Frykenberger, är 57 år och bor i Haggärdet i södra Frykerud. Här har jag och familjen bott i 30 år på en mindre hästgård. Numera är det hästar och segling som är mina rekreationer, gärna tillsammans med barn och barnbarn. I mitt yrke som personligt ombud får jag vara en lots för människor till samhällets alla myndigheter och stödfunktioner. Här får jag en stor insyn i det som fungerar i vårt samhälle, men också det vi behöver utveckla inom kommun och landsting för att alla ska få ett gott liv. Trygghet och valfrihet är viktiga ord för mig. För barnfamiljer kan det handla om barnomsorg i närområdet, och för barn och unga en trygg lärmiljö med tidiga insatser och ett förebyggande tänk. När det handlar om äldrefrågor är ett tryggt boende med kunnig personal en garanti man behöver för ett tryggt åldrande. Närodlad och giftfri mat i all offentlig verksamhet är också frågor som jag har drivit under denna mandatperiod.

Kandidat 3

Hej! Jag heter Björn Tolén, bor i Fryksta och har drivit företag stora delar av mitt liv. Viktiga frågor för mig är boende med livskvalitet. Viktigt är också att vi har bra barnomsorg och skolor i hela kommunen, och att Kils kommun ska vara en bra kommun att leva i även när man blir äldre. Företagsklimatet är också en viktig sak för mig. I vår kommun ska företag vilja verka och utvecklas.

Kandidat 4

Elin Lindahl

Jag är 31 år och bor utanför Tolita. När jag jobbar är det som lärare på SFI (Svenska för invandrare), men just nu är jag föräldraledig. Får jag en stund över hittar man mig i trädgården där jag roar mig med att vara bonde på 10 kvadrat, eller så försöker jag lära mig något nytt språk. För mig är möjligheten att utbilda sig hela livet viktig, kanske för att byta yrkesbana eller komplettera en utbildning man redan har. Att människor får gå till jobb som de trivs med och dra nytta av sin erfarenhet och talang gynnar både dem och kommunen.

Kandidat 5

Jag heter Berndt Björkman, är 62 år och bonde på gården Saxebyn i norra Frykerud. Jag och min familj bedriver mjölkproduktion, växtodling och skogsbruk men även en del entreprenad. Jag har varit verksam som bonde sedan början av 80-talet. Jag har också deltagit i politiken och en del styrelsearbete. Mitt största engagemang har varit i tekniska nämnden med teknisk försörjning (gator, vägar, VA mm.). Men jag brinner också för att skapa bra förutsättningar för ideella föreningar vilka gör ett fantastiskt jobb för att få våra ungdomar och alla våra medborgare på "rätt spår".

Kandidat 6

Jag heter Berith Larsson, bor på Hannäsudden och är 63 år. Under mitt yrkesverksamma liv har jag arbetat med personalorganisation och arbetslivsfrågor. Tycker om att läsa både deckare, romaner och biografier. Åker skidor när så är möjligt och ser fram mot min dagliga promenad. En av mina hjärtefrågor handlar om att innevånare i Kil får den omsorg som krävs under livets olika skeden. En trygg kommun att bo i.

Kandidat 7

Inge Gustafsson Jag är 66 år, bor i Bodatorp och är lantbrukare (numera mest entreprenad). Fritiden tillbringar jag med barnbarnen eller med bössan i skogen. Kommunen ska vara välskött i alla delar, och mitt intresse riktar sig främst mot boende och infrastruktur. Gator och vägar ska ha bra standard så att hemtjänsten, skolskjutsar, ambulans, räddningstjänst m.fl. alltid ska kunna färdas säkert. Det är fler delar i infrastrukturen som är viktiga, särskilt för landsbygden. T.ex. telefonin där kopparledningarna nu fasas ut.

Kandidat 8

Jag heter Marina Kedemark, är 48 år gammal och bor inne i centrala Kil. Jag arbetar som mellanstadielärare på Tolitaskolan. När jag är ledig så gillar jag att dansa, ägna mig åt att träna min hund och att umgås med min familj. Mina hjärtefrågor är skola och utbildning som gör eleverna trygga och väl rustade i livet.

Kandidat 9

Jag heter Kenneth Bengtsson och bor i Dedetta i N:a Frykerud, är 66 år och ekonom. Under ett flertal år har jag arbetat inom bankvärlden som bankdirektör med ansvar för företagsfinansiering. De senaste 20 åren har jag varit egenföretagare och mäklare i Svensk Företagsförmedling och jag är fortfarande verksam. Jag har ett stort hjärta för ideella föreningar och dess betydelse när det gäller ungdomsarbete inte minst vad gäller som kulturbärare i glesbygd. I mitt kommunala engagemang vill jag arbeta för att företag och kommun skall ha bra kontaktvägar och en beslutsgång som gör det enkelt att utvecklas tillsammans.

Kandidat 10

Jag heter Peter Pettersson och jag bor i Säbytorp. Jag är 73 år, lantmästare och pensionär. Under min aktiva yrkeskarriär har jag sysslat med jordbruk och utbildning. De sista trettio åren tillbringade jag på Lillerudsgymnasiet. Mina hjärtefrågor handlar om landsbygdsfrågor och goda utvecklingsmöjligheter för folk som väljer att bo och verka på landsbygden. Som ordförande i äldreutskottet ser jag också fram emot att få se det nya trygghetsboendet på Västra Torggatan och nysärskilt boende på Sannerud bli färdigställt de närmaste åren.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.