Kristinehamn
Centerpartiet lokalt
  • / Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Centerkretsens ordförande, vice ordf. miljö- & byggnadsnämnden, ledamot Energibolaget: Gert Cordes 072-565 51 61 Gert.cordes@telia.com

Kommunalråd Adam Slottner, 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen, landsbygdsföretagare. 0550-88010 070-698 80 10 070-399 42 20 adam.slottner@kristinehamn.se

Ordförande i kommunfullmäktige Anders Ölmhult 070-543 10 45

Ordförande i landstingsfullmäktige, vice ordf. skolnämnden Jane Larsson 070-626 24 56 jane.larsson@centerpartiet.se