Kristinehamn
Centerpartiet lokalt
  • / Lista till kommunfullmäktige

Lista till kommunfullmäktige

Det här är våra kandidater till kommunfullmäktige i valet den 9:e september

1. Adam Slottner, 47 år. Företagare, Vike

2. Jane Larsson, 63år. Landstingsråd, Kristinehamn

3. Anders Ölmhult, 45 år. Företagare, Ölme

4. Monica Gustavsson, 64 år. Fd banktjänsteman, Visnums-Kil

5. Gert Cordes, 77 år. Projektledare, Björneborg

6. Marianne Cederhagen-Cordes, 74 år. Projektledare, Björneborg

7. Erik Ågren, 58 år. Lantbrukare, Ölme.

8. Johanna Gustavsson, 37 år. Visnums-Kil

9. Göran Larsson, 53 år. Företagare, Vike

10. Ingrid Gustavsson, 62 år. Undersköterska, Visnums-Kil

11. Lars Pehrsson, 63 år. Företagare, Rudskoga

12. Alva Slottner, 18 år. Studerande, Vike

13. Roger Larsson, 74 år. Pensionär, Kristinehamn

14. Anette Karlsson

15. Andreas Larsson

16. Diana Nilsson

17. Yunus Errol

18. Anita Ingman

19. Bengt Salander

20. Gunnel Karlsson