Valet 2022

Bild

Centerpartiet är i Munkfors det enda borgerliga parti som är med och styr i kommunen. Vi vill fortsätta med det också kommande fyra år och längre därtill.

Centerpartiet är ett nära parti. Vi tycker att Munkfors-Ransäter ska vara en kommun man vill stanna kvar i och flytta till. Här ska alla ha möjligheter till ett gott liv med tillgång till bra jobb och boenden, stabila kommunikationer, trygg och bra skola och äldrevård. Vi ska även vidareutveckla kultur och turism.

Vi vill också växa och bli fler, för att fler ska komma till tals och kunna skapa den utveckling som behövs för hela Munkfors-Ransäter för en framtid med hållbar tillväxt. Du är viktig för att bidra till den utvecklingen och vi behöver dina åsikter, din kompetens och handlingskraft. Kanske är du en av våra kandidater på kommunlistan i nästa val?

Vi vill fortsatt säkerställa att kommunen har borgerlig representation i de instanser som fattar beslut om kommunens framtid: fullmäktige, kommunstyrelse, utskott, nämnder och bolag.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.