Säffle
Centerpartiet lokalt
  • / Val 2018
  • / Ett Säffle där alla behövs

Gemenskap för alla

"Alla människors lika värde och rättigheter är grunden för Centerpartiets politik. Var och en ska kunna växa som människa och ha möjlighet att förverkliga sina drömmar. Ansvar för varandra och naturens ekosystem ska vara vägledande nör samhället formas" § 1 Centerpartiets stadgar

Centerpartiet Säffle tror på att vi genom att mötas över gränserna oavsett ålder, kön eller ursprung, kan få vår kommun att utvecklas. Tillsammans vill och vågar vi vårda det vi har och tillsammans gör vi Säffle till en attraktiv, levande och trygg kommun att bo och verka i.

 

Filtrera arkiv: