Värmland
Centerpartiet lokalt
  • / C i Karlstad stift

C i Karlstad stift

Bild

Centerpartiet i Karlstad stift mandatperioden 2018-2022

Centerpartiets kandidiater i Karlstad stift gick till val på följande valmanifest för kyrkomötet och stiftsfullmäktige:
Kyrkomötet har ett nationellt ansvar
En kyrka i tiden!
I Kyrkomötet vill Centerpartiet arbeta för:
- att kyrkan ska vara en del av människors vardag!
En intressant mötesplats som är öppen för alla med ansvar för en hållbar utveckling och förvaltning.
- levande kyrkor som anpassar sitt gudstjänstliv till vår tid.
- att församlingsborna ska få en tydligare roll i kyrkans verksamhet genom t.ex. församlingsrådet. 

Stiftsfullmäktige har ett regionalt ansvar
Stimulera lokalt!
I Stiftet vill Centerpartiet arbeta för
- att församlingarna får stöd i sitt arbete.
-att stimulera kyrkans sociala och ideella engagemang i människors liv.
- att stärka våra verksamheter bland barn, unga, äldre och utsatta.
- att kyrkans röst blir sedd och hörd, i samhället och i media.
- att stiftet återtar sin ställning i Svenska kyrkan.

Vet du att Svenska kyrkan: vilar på den protestantiska kristna tron, är Sveriges största medlemsorganisation, har över 20 000 anställda, är en stor kulturbärare med bl.a. 3400 kyrkor/kapell, en mängd konst/skulpturer och nationalklenoder, har ca 5000 körer, ca 93000 körsångare och genomför ca 3700 konserter under ett år i vårt land.