Kyrkovalet 2021

Centerpartiet i Karlstads stift vill ha en modig kyrka som ser värdet i olikheter och står upp för sina värderingar. Det lägger grunden för en öppen och hållbar kyrka med framtidstro.

Den 19 september är det val till Svenska kyrkan - din röst gör skillnad!

Foto toppkandidater kyrkomötet: Benny Ahremark Persson, Karin Nodin och Cecilia Rogne

Foto toppkandidater kyrkomötet: Benny Ahremark Persson, Karin Nodin och Cecilia Rogne


Med 5,7 miljoner medlemmar är Svenska kyrkan en viktig arena att värna. Det är där vi delar många av livets stora stunder: när det lilla barnet döps och hälsas välkommen in i församling och gemenskap, när vi ingår äktenskap med den partner vi valt eller när vi tar avsked av nära och kära.

Vi vill verka för en öppen och nära folkkyrka där den grundläggande uppgiften att fira gudstjänst, bedriva undervisning, omsorgsarbete om människor och att dela det kristna budskapet, står i centrum.

Centerpartiet har varit med och skrivit historia i Svenska kyrkan genom en lång tradition av engagemang och medlemmar som varit stöttepelare i församlingarna. Vi vill i förändringens tid vara med och skriva framtidens historia för Svenska kyrkan.

Läs hela vårt valprogram för Karlstads stift här.

Läs mer om vad Centerpartiet vill i Svenska kyrkan >>>
Läs mer om kyrkovalet och vad det innebär >>>

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.