VAD BETYDER KYRKAN FÖR DIG?

Foto Hanna Isaksson

Nyligen har vi haft en födelsedag, en riktig åldring har fyllt år. Ja, det är faktiskt kyrkan. Pingsten är kyrkans födelsedag, det var då lärjungarna fick uppdraget att gå ut i världen och göra folket till lärjungar. Än idag gör Kristendomens kyrka människor till lärjungar.

Vad betyder kyrkan för dig? För mig börjar kyrkan finnas med i livet redan som liten. Det började med dopet. Det var där jag och du som är döpt, kallas till att vara lärjunge. För mig fortsatte det med att vara med i barnverksamheten i kyrkan. Detta handlar om barn och unga, det är det viktigaste vi har. Vi lever i ett kristet land med kristna värderingar. Men idag har många barn och unga ingen grund i kristendomen. Detta måste kyrkan ta tillbaka. Att lära ut vart våra värderingar kommer ifrån, att det har i största grad med kyrkan att göra! Barn och ungdomsverksamheten är viktig i kyrkan med allt ifrån förälder-barn grupper till barntimmar och efterskolan verksamhet. Att barnen får kännedom om bibelberättelser och ta dessa berättelser till hjälp i sina egna liv. Barn har nämligen funderat på många existentiella frågor innan de fyllt 6 år. Men idag är det inte vanligt att vi pratar om meningen med livet eller vad som händer efter döden med barn och unga i vår närhet. Där behöver kyrkan stötta upp!

Jag kandiderar för Centerpartiet i Kyrkovalet för att kyrkan behöver vara en öppen och en nära kyrka, där det finns en stor värme av medmänsklighet! Det handlar om öppenhet! Ett öppet land och en öppen attityd till andra och till varandra. Detta utgör grunden i vårt samhälle och berikar oss på många olika sätt. Vårt lands välstånd har i alla tider byggt på ett ständigt utbyte med omvärlden. Centerpartiet välkomnar att samhället består av människor med olika bakgrund och erfarenheter, där alla är lika värda och där gemenskapen ska vara öppen för alla. Ett samhälle där system och struktur hindrar människor att vara delaktiga i samhället. Dessa murar vill vi riva, likt man rev murarna till Jeriko, låt alla få vara tillsammans oavsett hudfärg och kulturella skillnader. Det gäller ju också så klart kyrkan, precis så vill jag och Centerpartiet att Svenska kyrkan ska vara! Mänskligheten är en enda kropp med olika kroppsdelar, men vi hör ihop! Detta talas det mycket om i bibeln, låt oss också berätta det!

Lägg din röst på Centerpartiet i valet och kryssa gärna mig. Jag jobbar för en Öppen och nära kyrka med låga trösklar. För en kyrka som är välkomnande och varm och som visar på medmänsklighet. En öppen kyrka som visar på öppenhet till alla människor. Kom ihåg att barn och unga är vår framtid!

Hanna Isaksson (C)
Kandidat till kyrkomötet och stiftsfullmäktige