Nomineringsstämma och fest

Den 20 november hålls Centerpartiet i Värmlands nomineringsstämma då listorna till region och riksdag ska antas. Kallelse och handlingar skickas till ombud i god tid innan stämman.

Efter att stämman genomförts bjuds alla medlemmar in till fest. Distriktet fyller 100 år 2021 och det ska firas.

För frågor, maila varmland@centerpatiet.se eller ta kontakt per telefon 054-212711.