Landsbygden är lösningen och inte problemet

Foto David Bildt

Min sambo och jag flyttade från storstaden rakt ut på landet hösten 2015 för att prova livet på landet.

Första gången vi tänkte på saken var när min sambo kort efter flytten blev uppringd i en undersökning. Frågan som ställdes var om, och i så fall hur, man skulle klara sig i 48 timmar utan el. Sambon närmast skrockade i luren, vilket överraskade den något förvånade intervjuaren. Det är lätt att tänka sig sambons reaktion eftersom vi bor i ett hus med egen vedskog, vattenbrunn, jordkällare och vedspisar. Skillnaden för oss skulle bli att allt skulle ta lite längre tid än annars och att vi kanske använder färre rum. Dessutom skulle vi behöva hämta vårt vatten i hink istället för att få det i kranen. Maten skulle finnas i jordkällaren istället för i kylskåpet.

Åren har gått. Två fruktansvärda händelser har inträffat som verkligen förändrat världen. I mars 2020 kom pandemin till Sverige och Värmland. För att undvika att bli smittade sökte sig många ut från städerna till sina fritidshus på landet. Den digitala omställningen gick fort och tack vare väl utbyggt bredband kunde många sköta sina arbeten på distans. Att kunna bo där jag vill och arbeta där jag ska är en dröm för mig, en dröm jag uppenbarligen också delar med andra. Två år senare avlöstes den av ett avskyvärt krig i Europa. Pandemin och kriget har båda försämrat möjligheterna till handel med varor och tjänster, ibland helt livsnödvändiga sådana.

Det är mot bakgrund av detta närmast obegripligt att se landsbygden som ett problem.

Det är dags att vända perspektivet. Landsbygden är lösningen, särskilt i den tid vi befinner oss nu. Det är på landsbygden som maten, elen och värmen produceras. Mitt eget lilla tjänsteföretag hade haft helt andra, närmast omöjliga förutsättningar i en storstad, främst när det gäller en tuffare konkurrens och kraftigt högre lokalkostnader. Den värmländska skogen kommer att ha en nyckelroll i den gröna omställningen eftersom den både kan ersätta plaster och fossila bränslen. Våra värmländska bönder ger oss närproducerad mat som både säkrar tillgången till mat och även bidrar med öppna landskap och lokala jobb. Bara för att nämna några. Lika tacksam är jag för vården, förskolan, mataffären och min granne med traktor som får livet på landet att fungera.

Välkommen till landsbygden. Vi har plats för dig också, för det är här lösningarna finns.

David Bildt (C)
Regionkandidat
Ekshärad