Värmland behöver fler bönder

Det lokala är viktigt hela livet. Att ha nära till vänner, vård, skola, arbete, bra vägar och internet ser vi som viktiga delar för ett gott liv. Det är dags att också inse på allvar att maten behöver produceras närmare, stötta jordbruket och uppmuntra fler att våga satsa på mat som arbete.

Kostnaderna ökar i hela samhället. Det har blivit dyrare att både producera maten och köpa den. Men det är viktigt att handla lokalt och stötta den nära matproduktionen, för företagarna, klimatet, en levande landsbygd och för vår krisberedskap.

Vi får inte ytterligare tappa förmågan att själva producera mat och bli mer beroende än vad vi redan är av importerade råvaror. Idag kan enbart fem råvaror räknas till fullgod egen självförsörjning i Sverige: morötter, ägg, potatis, socker, vete. De senaste 30 åren har vår befolkning ökat med nästan två miljoner, men förmågan att producera mat har minskat med en fjärdedel.

För att lyckas öka produktionen av livsmedel behöver vi ta matfrågan på allvar och förenkla för den som vill starta och driva jordbruksföretag. Den senaste undersökningen om jordbrukets struktur i Sverige genomfördes 2020 och visade då att var tredje jordbruksföretagare var över 65 år. För jordbruksföretag som brukar över 100 hektar åkermark är de flesta mellan 55-64 år. Här måste en föryngring ske. Men det är svårt idag att starta företag inom till exempel produktion av spannmål, mjölk och kött. Det kräver stora investeringar och kostnaderna att bedriva jordbruk idag med allt som hör till har ökat. Kunskapen om förutsättningarna att bedriva jordbruksföretag behöver öka hos såväl finansiärer som i samhället i stort.

Centerpartiet har länge drivit på för minskat regelkrångel för bönder, bättre djurskydd och för att öka den lokala matproduktionen. Vi är glada över att fler intresserar sig för att handla lokalt, trots ökade matpriser är intresset för lokalt fortsatt stort. Vi ökar faktiskt vår matproduktion inom vissa områden, som nötkött där vi de senaste 10 åren ökat med nästan 10 procentenheter och nu står för snart 58 procent av utbudet. Men det är fortfarande för lite och tvingar oss att importera från länder som inte alltid har samma hårda djurskydd och krav som Sverige.

Vi behöver öka vår matproduktion inom fler områden och snabbare. Det måste bli mer attraktivt att driva jordbruksföretag, så att fler vågar satsa på mat som jobb och framtidsbransch.

Daniel Bäckström (C), landsbygdspolitisk talesperson
Erik Evestam (C), regionråd
Karin Täppers (C), Torsby
Göran Adrian (C), Forshaga
Bo Johansson (C), Grums
Dan Eriksson (C), Hammarö
Kenneth Bengtsson (C), Kil