Frida Pettersson

Frida Pettersson


Mitt namn är Frida Pettersson, 31 år och bor i Karlstad med min sambo och våra barn. Jag är en gammal hästtjej, har arbetat inom olika yrken, har rest och bott utomlands, studerat till byggingenjör på Karlstad Universitet och arbetar idag som konsult. Jag har alltid funderat och diskuterat frågor som rör samhället, och mitt politiska engagemang väcktes på allvar när jag blev förälder. Idag är jag ledamot i Karlstad kommunkrets och är ersättare i ASN.

Jag är uppvuxen med lantbruk och en far som är aktiv i Centerpartiet, men den stora anledningen till att jag blev centerpartist är tack vare den medmänskliga politik som C för och för dess stadgar. Jag tror på socialliberal politik och jag vill leva i ett samhälle som tror på varje människas rätt att påverka sin egen framtid. Jag tilltalas också av att det är en folkrörelse, att jag som enskild medlem får göra min röst hörd.

Det är främst bostadsfrågor, familjefrågor och företagande som ligger mig varmt om hjärtat.

För att kunna ha en fast punkt i tillvaron, och för att kunna påverka sitt eget liv genom utbildning eller jobb så behövs bostäder. Idag så saknas bostäder där folk vill bosätta sig och många har svårt att ta sig in i bostadsmarknaden. Jag tror på ett enklare regelverk, både för att få ner byggtiderna, för att minska kostnaderna och för att bidra med att få bättre fart på bostadsbyggandet.

Familjen är för många en viktig del av livet, och jag vill stå för en politik som utgår ifrån familjernas behov. En politik som underlättar för familjer att leva jämställt och som tillåter familjer att ta de beslut som passar dem. Jag vill att samhället hjälper de barn och ungdomar som riskerar att fara illa och att familjer på flykt återförenas. Barnen är framtiden och på dem måste det läggas resurser.

Även när det kommer till företagande så tror jag på ett enklare regelverk. Företag ska kunna fokusera på själva verksamheten istället för att lägga ner tid och pengar på krångliga regler. Skattesystemet behöver också ändras för att underlätta för företagare att våga anställa fler, och RUT och ROT ska utvecklas.

Kontakta Frida Pettersson

Kontakta Frida

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.