Värmland
Centerpartiet lokalt
  • / Jens Östergren

Jens Östergren

Jen Östergren


Jens Östergren, politisk tjänsteman, Karlstad
Kandidat till region/landsting

”Vården ska vara nära och tillgänglig för alla och vi har en utmaning i Värmland där vi behöver bryta ohälsan. Jag vill ha enklare regler för att etablera vårdcentraler och satsningar på öppenvårdpsykiatrin.Vi har ett särskilt ansvar att se till vården och stödet för barn och unga fungerar bättre. Skola, socialtjänst och regionen har ett delat ansvar för att inga barn eller unga lämnas efter eller hamnar i kö för utredningar eller behandling. Barn och vårdköer hör inte ihop. ”


Kontakta Jens Östergren

Kontakta Jens

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....