riksdagen


Foto Daniel Bäckström

Riksdagsledamot Daniel Bäckström fråv Tveta, Säffle kommun.

Kontaktuppgifter:
daniel.backstrom@riksdagen.se | daniel.backstrom@centerpartiet.se

Adress: Sveriges riksdag, 10012 Stockholm

Ledamot i Försvarsutskottet

För att läsa mer om Daniels uppdrag och ta del av motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen som han ställt, besök riksdagen.se.


Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.