Ett grönare Värmland

Den 11 september är det val till kommun, region och riksdag.

I Värmland ska alla kunna leva ett gott liv, varje dag. Den som är uppväxt eller flyttar hit ska enkelt hitta ett boende, kunna utbilda sig hela livet och snabbt ta sig till och in i arbete och egen försörjning. Du som röstar har möjlighet att bidra till ett Värmland som styrs handlingskraftigt och ansvarsfullt. En röst på Centerpartiet är en röst på en grön och liberal politik med människan i centrum.

Oavsett om man bor på landsbygden, i mindre orter eller i staden ska människor ha likvärdiga möjligheter att leva, arbeta, driva företag och känna trygghet. Likvärdiga möjligheter innebär inte likformighet. Samma utmaning kan lösas på skilda sätt. Politiken behöver därför utformas med en insikt om att förutsättningarna ser olika ut.

Vi går till val på våra gröna, liberala värderingar och för en politik som gör skillnad i vardagen. Det är en politik som:

  • Ger ökade möjligheter till egen försörjning
  • Skapar möjligheter för hela Värmland att växa
  • Genom hållbar tillväxt gör Värmland till vinnare
  • Ger kvinnor, män och icke-binära lika möjligheter till utveckling
  • Fokuserar på god tillgänglig vård i hela Värmland, med valfrihet och kvalitet
  • Säkerställer ett tryggt Värmland
  • Slår vakt om rättsstat, demokrati, mediefrihet och allas lika värde

Läs hela vårt valprogram 2022: Ett grönare Värmland - För Värmlands bästa, klicka här , 1.5 MB.

Du kan också läsa mer om vår politik och våra företrädare till riksdag och Region Värmland i högermenyn.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.