Sophie Janulf

Foto Sophie Janulf

Sophie Janulf, Sunne

Vi ska alla kunna leva i frihet och jämställdhet, bestämma över våra egna liv och känna att vi är uppskattade i arbetslivet, hemma och på fritiden! Som mamma till fem barn, dotter till småföretagare och boendes i Sunne i hjärtat av Värmland vill jag ge allt jag kan för att göra Värmland och Sverige ännu bättre!

Medvetenheten i samhället om diskriminering, våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck har aldrig har varit större. Vi vet också att en livskraftig landsbygd där Sverige är självförsörjande av baslivsmedel och energi, är nödvändigt för vår nationella säkerhet och totalförsvar. Vi vet att barns villkor hemma och i skolan är avgörande för hur de mår och hur de klarar sin utbildning och vuxenlivet. Och vi vet att vi måste stärka miljö- och klimatarbetet för att rädda vår planet.

Ändå sker dagligen brott mot kvinnor och hbtq-personer, funktionsvarierade diskrimineras på arbetsmarknaden, lantbrukens möjligheter till lönsamhet stryps och de flesta barn upplever verbalt våld i skolan. Tusentals kvinnor och barn utsätts fortfarande för våld hemma. Detta måste få ett slut!

Mäns våld mot kvinnor finns i alla kulturer och är ett av våra största samhällsproblem. De som flyr och gömmer sig med skyddad identitet lever ofta frihetsberövade på obestämd framtid, skuldsatta och utan jobb och vänner. Men det är inte du som är utsatt som ska gömma dig! Det är förövarnas liv som ska begränsas!

Men det går att förändra!

  • Kriminalisera kontrollerande beteende
  • Fotboja för dem som dömts för våld mot närstående
  • Den som dömts för våld mot närstående ska flytta om hot kvarstår
  • Långsiktig statlig finansiering av kvinnojourer
  • Snabb hjälp till bostad, skuldsanering och ekonomisk självständighet för våldsutsatta
  • Förebyggande arbete mot våld och hederskultur i hela samhället

Kontakta mig: sophie.janulf@centerpartiet.se

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.