Pressmeddelande

PRESSMEDDELANDE 2018-05-17

Valprogram för Centerpartiet i Värmland antagna

Centerpartiet i Värmlands valprogram antogs på distriktsstämman tidigare under våren och har tydligt fokus på att föra den närodlade politiken framåt i Värmland.
- Detta är valprogram som sätter fokus på viktiga frågor för Värmlands utveckling. Vi vill se ett tryggt Värmland med goda möjligheter till arbete och utbildning, utbyggt bredband, bättre järnvägar och vägar, närvarande poliser och likvärdig tillgång till vård i hela regionen, säger Daniel Bäckström, riksdagsledamot (C).

Centerpartiet står för ett tryggt ledarskap där alla resurser tas tillvara. I Värmland ska det finnas en skola för alla och god tillgång till utbildning på alla nivåer som samverkar med Värmlands arbetsmarknad.

De gröna näringarna har goda möjligheter att utvecklas i vår naturresursrika region och vi vill att matproduktionen ökar och att det finns bra förutsättningar för att vara jordbrukare.

- Alla beslut inom det nya Region Värmland, som samlar bland annat sjukvård och regional utveckling, vill vi ska landbygdssäkras för att säkerställa en utveckling som kommer hela regionen till del, säger Jane Larsson, landstingsråd (C).

Vården ska vara nära, rätt och finnas när du behöver den. Centerpartiet vill se en närmare vård och att det finns olika alternativ att välja bland i vården.

- Satsningar på digital teknik är viktigt men också kvällsöppna vårdcentraler och fler mobila närsjukvårdsteam. Vi vill också införa äldrevårdsmottagningar.

Valprogrammen finns att ladda ner på https://www.centerpartiet.se/lokal/varmland/startsida


Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.