Kommunlista 2022-2026

Så här ser listan ut i sin helhet:

  1. Mikael Lind, Transportledare, Sundmyren
  2. Ingrid Andersson, Fd Lärare, Dalbäcken
  3. Håkan Larsson, Företagare, Bjurtjärnstorp
  4. Johanna Hjalmarsson, Fritidsledare, Ökna
  5. Hans Lindqvist, Företagare, Sundvik
  6. Brita Jansson, Fd Sjuksköterska, Rönningen