Kandidater

 

Här har ni våra kandidater till fullmäktigevalet 2022!

sol-has-bg

#1 Kristina Lundberg, Gräsmark

Gunilla Ingemyr, Västra Ämtervik

”Jag är centerpartist eftersom jag tror att Sverige bara kan utvecklas om vi tar tillvara på möjligheterna i hela landet. Svaret på den gröna omställningen finns här på landsbygden. Här produceras vår mat, här finns framtidens gröna bränsle och vår natur för allas välbefinnande.

Jag tror att utveckling skapas när vi hjälps åt och tror på vår hembygd.

När jag ser ett hygge så ser jag miljövänliga kläder, grönt bränsle, vackra träbyggnader och hur den nya, uppväxande skogen kommer att skapa nya förutsättningar för framtida generationer.

När jag ser betande kor ser jag näringsrik mat, förutsättningar för biologisk mångfald och arbetstillfällen i hela Sverige. Och när jag ser mig omkring bland alla oss som bor i Sunne så ser jag kreativitet, mod och vilja att förändra och förbättra hela vårt Sunne. Den kraften vill jag ta tillvara på!”

 

#2 Nils Ahlqvist, Östra Ämtervik

Freddy Kjellström

"Jag värnar Centerns ideologiska rötter. Självbestämmande, pragmatism och samverkan är viktiga rättesnören för mig.

Jag är centerpartist eftersom jag tror på bondetraditionens ledord ”frihet under ansvar”. En frihetstradition där du hjälper din medmänniska och unnar denne framgång, där du inte lever över dina tillgångar, där du respekterar och arbetar i harmoni med naturen, där du ser världens långa cykler och där din roll är att lämna en bättre värld efter dig till nästa generation.”

 

#3 Sophie Janulf, Sunne

Sophie Janulf

"Det bästa med Sunne är att det är en positiv anda i hela kommunen som tillåter människor att förverkliga sina idéer. Det är enkelt att vara förälder, en fantastisk skolpersonal som engagerar sig i varenda unge, och det finns många föreningar och aktiviteter att välja på för barnen. Det är en trygg kommun där jag känner mig säker varje dag!

Jag vill att Sunne kommun utvecklas till ett tryggt ställe för alla, hemma, i skolan och på fritiden. Varenda barn ska växa upp utan våld och varje människa ska veta var man kan söka hjälp och våga fråga om någon är utsatt för våld. Föräldrastöd genom hela uppväxten och mer samverkan mellan föräldrar och kommun behövs för att skapa ett samhälle fritt från våld."

 

#4 Freddy Kjellström, Gräsmark

Nils Ahlqvist

”För min del är Centerpartiet det naturliga valet att engagera mig politiskt i eftersom det är det enda partiet som värnar om hela landsbygden genom att sätta frågor som är förknippade med livet på landsbygden högst upp på den politiska agendan. Ska vi fortsättningsvis ha bra boendevillkor med en fungerande välfärd även utanför städer och urbana områden, krävs det att vi har en stark röst representerad i politiska församlingar på olika nivåer.

Att Centerpartiet slår vakt om äganderätten av skog och mark är en viktig fråga som markägare. Dessutom verkar Centerpartiet för en aktiv rovdjursförvaltning som möjliggör både lantbruk såväl som utövande av jakt med löst arbetande jakthundar. Detta är viktigt både för viltförvaltning men också för att möjliggöra en ändamålsenlig viltförvaltning även imorgon.”

 

#5 Bengt Hedelin, Lysvik

Bengt Hedelin

"Bengt är erfaren lantbrukare, hästuppfödare, brandman, därtill centerpartist av det klassiska slaget - pragmatisk, framåtsyftande och positiv. Dessutom en hjärtlig kamrat i centergruppen med sin humor och glada humör."

 

#6 Mikaela Melander, Västra Ämtervik

Nour Aghy

 

 

 

 

”När vi tittar ut genom fönstret hemma en mörk januarikväll så lyser det i husen på andra sidan Fryken. Sunne är för mig en levande landsbygd där det är gott att leva och bo. Det känns viktigt för mig att bidra till detta och därför har jag valt att engagera mig i centerpartiet i Sunne.

En levande landsbygd innebär för mig att hela kommunen är viktig. Att oavsett var du bor i kommunen ska det finnas närhet till barn- och äldreomsorg. Att mina barns förskola sjunger julsånger för äldreboendet i Västra Ämtervik känns som ett fint utbyte för alla och känns som ett bevis på att man lyckats. Jag tror att för att få en levande landsbygd måste det finnas goda förutsättningar för att kunna bedriva företag som skapar jobb men också tex ger öppna landskap eller attraktiva besöksmål.

En viktig förutsättning är tillgången på en väl fungerande kollektivtrafik som både ger människor möjlighet att ta sig till hela Sunne men också för invånarna i kommunen att pendla till jobb. Detta är viktigt både för individen men också miljön.”

 

#7 Ola Persson, Västra Ämtervik

Emil Johansson

”Det ska vara tryggt och gôtt att bo och jobba i hela kommunen. Det behövs bättre kommunikationer och vägar som ökar rörligheten, och vi behöver fler och starkare företag. Centerpartiet står för ett tryggt ledarskap som för Sunne framåt!”

 

#8 Jonas Feltenmark, Östra Ämtervik

Jonas

"Det bästa med Sunne enligt mig är alla trevliga människor som bor här, närheten till naturen och mångfalden av människor och företag.

Det bästa för Sunne enligt mig är att skapa utrymme för mer innovationer, utvecklad infrastruktur och att satsa så Sunne får Sverige bästa skolor."

 

#9 Karl-Johan Adolfsson, Sunne

Mirja Lundström

"Det bästa med Sunne är alla serviceinriktade människor, personalen i äldreomsorgen och den vackra naturen.

Det bästa för Sunne är att Norra bron byggs, att fler bostäder med hiss byggs och att föreningslivet stöttas"

 

#10 Ulrika Rabe Haglund, Lysvik

Svenne Andersson

"Det bästa med Sunne enligt mig är alla olika möjligheter till en trygg och hållbar vardag, mixen av stora och små företag i hela kommunen och alla engagerade människor och den tillsammanskraft som finns i hela bygden.

Det bästa för Sunne är ytterligare satsningar på hållbar infrastruktur, förutsättningar för fler hus och lägenheter i hela kommunen och att öka andelen lokala tjänster och varor i kommunens upphandlingar."

 

#11 Tomas Ögren, Västra Ämtervik

tomas

 

 

 

 

 

#12 Esraa Almonaged, Sunne

Theresa Falck

 

 

 

 

 

#13 Mats Eriksson, Gräsmark

Kjerstin Persson


 

#14 Toleif Högberg, Sunne

Toleif Högberg


 

 

 

"Det bästa med Sunne i dag är att vi har ett bra centrum med bra utbud med butiker, bra tillgänglighet, en bra kommun med olika företag och ett bra företagsklimat. Och en tillgång på bostäder som byggs ut så att de som vill hyra kan bo i Sunne.

Det bästa för Sunne i framtiden är att vi har företag som kan anställa så det finns arbete, ett bra näringslivsklimat och att lantbruken kan verka i kommunen så blir även miljö och mark utnyttjad som annars skulle växa igen"


#15 Ida Magnusson, Sunne

Ida M


"Det bästa med Sunne är att i Sunne finns något för alla så som exempelvis sport, friluftsliv och kultur.
Sunne är öppet, tryggt och vänligt. Sunne är en bygd fylld av möjligheter.

Det bästa för Sunne är att här ska det vara enkelt att bygga och bo.
Kommunikationer ska möjliggöra för arbete, studier och pendling.
Beslut ska tas strategiskt och långsiktigt, med folkets bästa och framtiden i fokus."

 

#16 Henrik Emilsson, Lysvik

klöver


#17 Lena Gynnemo, Östra Ämtervik

klöver


#18 Fredrik Stodne, Östra Ämtervik

Stodne


 

 

 

"Det bästa med Sunne enligt mig är:

Vi har ett väldigt engagemang och driv inom kultur, sport och andra föreningar.

Vi har företagare inom flera branscher med fantastisk kompetens som satsar hårt och lyckas.

Vi har visat prov på bra samarbete mellan generationer, kulturer, intressen samt människan och kommunen.

Det bästa för Sunne enligt mig är:

Vi arbetar pragmatiskt och målmedvetet med att vara Sveriges mest hållbara kommun.

Vi vågar testa nytt, arbetar med jämställdhet och människors olikheter och behov i fokus.

Vi har politiker som står för riktningen på verksamheten men låter tjänstemännen utföra sin profession."

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.