Kandidater

Här har ni våra kandidater till fullmäktigevalet 2018!

sol-has-bg

#1 Gunilla Ingemyr, Västra Ämtervik


Gunilla Ingemyr, Västra Ämtervik

"Ansvarskänsla, ärlighet och framåtanda är viktiga ledord i politiken. Jag vill bladn annat verka för företagsamheten i kommunen. Vi är glada åt de företag vi har och att de expanderar, så att få hit nyetableringar är som grädde på moset. Vi är beroende av näringslivet för att kunna satsa på vård, skola och omsorg."

#2 Freddy Kjellström, Gräsmark

Freddy Kjellström

"Jag vill att vi målmedvetet arbetar för att bli Värmlands bästa skolkommun. Vi bör öka antalet specialpedagoger i klassrummen - individanpassning och pedagogiskt ledarskap ska vara vägledande. Alla skolor bör präglas av studiero, trygghet och inkludering. Gymnasieskolan behöver utvecklas och formas främst efter den lokala arbetsmarknadens behov. Vi bör även utveckla utbildningarna vid Brobygrafiska ytterligare, gärna med inriktning industriell träbyggnadsproduktion."

#3 Sophie Janulf, Sunne

Sophie Janulf

"Vi måste stärka det förebyggande arbetet mot psykisk ohälsa i form av till exempel mobbing och depression. Det är en viktigt för såväl företag som invånare - alla har rätt att må bra, känna hopp och framtidstro!"

#4 Nils Ahlqvist, Östra Ämtervik

Nils Ahlqvist

"Min ambition är att värna Centerns ideologiska rötter och bidra till ett konstruktivt och positivt samtalsklimat. Behovet av bostäder kommer vara fortsatt stort kommande år, och samverkan mellan kommun och civilsamhälle bör utvecklas mer. "

#5 Bengt Hedelin, Lysvik

Bengt Hedelin

"Bengt är erfaren lantbrukare, hästuppfödare, brandman, därtill centerpartist av det klassiska slaget - pragmatisk, framåtsyftande och positiv. Dessutom en hjärtlig kamrat i centergruppen med sin humor och glada humör."

#6 Nour Aghy, Sunne

Nour Aghy

”Bra utbildning är vägen mot utveckling för båda individer och samhälle!
Centerpartiet är det parti som satsar på riktigt bra utbildning och som står upp för alla i samhället oavsett bakgrund!
Det finns bara ett parti att rösta på den 9 september!”

#7 Emil Johansson, Sunne

Emil Johansson

"Jag ser hur allt mer makt, resurser, service och beslut flyttas från människor ute i bygderna. Det behövs en rörelse som vågar sätta stopp för Stockholmsfixering och centralisering - därför är jag Centerpartist. Jag vill se en ny vision för skolan, ett tryggare och säkrare Sunne med hårdare tag mot brott och en kommun som växer i alla delar!"

#8 Ola Persson, Västra Ämtervik

Ola Persson

”Det ska vara tryggt och gôtt att bo och jobba i hela kommunen. Det behövs bättre kommunikationer och vägar som ökar rörligheten, och vi behöver fler och starkare företag. Centerpartiet står för ett tryggt ledarskap som för Sunne framåt!”

#9 Karl-Johan Adolfsson, Västra Ämtervik

Karl-Johan Adolfsson

"Vi behöver ha en levande landsbygd och trygghet för våra äldre, med bra boende, vård och omsorg!"

#10 Mirja Lundström, Sunne

Mirja Lundström

#11 Svenne Andersson, Östra Ämtervik

Svenne Andersson

"Jag vill arbeta för att göra kommunen bättre och att hela bygden ska leva!"

#12 Bengt Gullström, Stöpafors

Bengt Gullström

"Som f.d. socialchef och erfaren ordförande för överförmyndarnämnden har Bengt stor kunskap om sociala frågor och ett varmt hjärta för den enskilde människan."

#13 Theresa Falck, Sunne

Theresa Falck

"Min väg in i politiken och Centern handlar om viljan och önskan att påverka det samhälle jag själv lever och verkar i, och ta det demokratiska ansvaret.
I mitt yrke ser jag hur utanförskapet (oavsett anledning) påverkar individen och samhället i stort. Detta är något som vi behöver att arbeta med på en bred front."

#14 Kjerstin Persson, Gräsmark

Kjerstin Persson

#15 Bengt Söderberg, Östra Ämtervik

Bengt Söderberg

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.