Ny gång och cykelväg mellan Sunne och Ingmår invigs

Den nya gång- och cykelvägen mellan Sunne och Ingmår invigs 30 september. Sträckan är 2,5km lång och har belysning.

På vägsträckan Sunne – Lysvik färdas upp emot 2 700 fordon i snitt per dag. Skyltad hastighet är 70 km/h.

I fortsättningen slipper de som bor längs sträckan Ingmår – Sunne att gå och cykla på vägen.

Gång- och cykelvägen medfinansieras till 50 procent av Trafikverket. Den ingår i arbetet med att förverkliga Sunne kommuns cykelplan där 27 nya sträckor pekas ut. Läs mer på sunne.se: https://sunne.se/sv/kommun/bostad-och-teknik/Plane...