Utökad satsning på besöksnäring och föreningsliv år 2022

Centerpartiet och Socialdemokraterna i Sunne vill skjuta till 1,5 miljoner kronor extra på besöksnäringen och föreningslivet för att mildra effekterna av pandemin. Detta rapporterar Fryksdalsbygden.

- Vi behöver hjälpas åt för att komma vidare efter pandemin och att satsa på våra unga, vår landsbygd, våra föreningar och företag är en investering för framtiden, säger Kristina Lundberg, (C), kommunstyrelsens ordförande.

Förslaget skulle innebära 500 000 kronor till besöksnäringen. Målet är att underlätta för fler arrangemang under 2022, då det kommer att betyda mycket för både hotell, restauranger och butiker.

Centern och socialdemokraterna vill även ge 500 000 kronor till föreningar som vill göra extra insatser för att få tillbaka ungdomar som slutat under pandemin. Många föreningar har burit ett stort ansvar under pandemin och gjort insatser och man vill ge tillbaka lite, men riktat mot barnverksamheter.

Förslaget är också att byapengen förstärks med 500 000 kronor. Man menar att byapengen varit en succé under 2021 och därför vill de förstärka den under 2022 för att bidra till en attraktiv landsbygd för både invånare och besökare. Så vitt skilda projekt som exempelvis bryggor, handikappanpassade skjutbanor och lekutrustning har kommit på plats tack vare satsningen.

Läs mer på Fryksdalsbygdens hemsida:

https://www.fryksdalsbygden.se/2022/01/10/c-och-s-vill-satsa-15-miljoner-pa-sunnes-besoksnaring-och-foreningsliv/