Ökad rotation på p-platser i Sunne centrum

För att få bättre rotation på centrala parkeringsplatser för besökare till Sunnes butiker införs en ny regel för parkeringen mitt emot polishuset på Långgatan. Från tisdag 15 juni kan du parkera i 4 timmar där istället för 8.

- Våra företagare har vid upprepade tillfällen lyft behovet av fler centrala parkeringsplatser för att kunder ska kunna parkera enkelt och nära. Kommunen måste självklart undersöka och utvärdera frågan. Som vi ser det måste kommunen kombinera tillskapandet av fler parkeringsplatser med en ökad rotation på befintliga parkeringsplatser. Vi vill kunna möta kunder och handlares behov utan att centrumkärnans karaktär domineras av öppna asfaltsytor, säger Nils Ahlqvist (C).

Det pågår flera åtgärder för att skapa mer p-platser i centrum, bland annat att förbättra skyltningen och att de som jobbar centralt, inte minst kommunens egen personal, ska parkera längre bort så att de centrala parkeringarna frigörs till handel.

Parkeringsplatser vid Parkgatan görs till besöksparkeringar istället för arbetsparkeringar. När hemtjänsten flyttar till fd hotell Selma i höst frigörs parkeringar i Järnvägsparken.