Ny gång- och cykelbro i Sunne invigs

Den nya gång- och cykelbron över Frykensundet i centrala Sunne, från Strandvägen över till Torvnäsområdet, är klar och invigs onsdag 3 november.

Bron fungerar också som reservbro för utryckningsfordon.

Bostadsområdena Torvnäs och Solbacka hänger nu ihop med den västra sidan av Frykensundet med tätortens utbud av kollektivtrafik, handel, restauranger, Kolsnäs och Sundsbergsområdet.

– Politik är att våga. För tio år sedan blev Sunne Årets fiberkommun och på prisutdelningen var det en talare som sa: ”säg mig en intrastruktursatsning som man någonsin har ångrat”. Jag har inte kommit på någon, säger Kristina Lundberg (C), kommunstyrelsens ordförande.