Centerpartiets budget föreslås för kommunstyrelsen

Centerpartiets budgetförslag bör gälla för Sunne kommun för 2023-2025. Det föreslog budgetberedningen efter dagens möte.

De huvudsakliga linjerna i Centerpartiets budgetförslag är följande:

 • Inga skattehöjningar
 • Enbart ett kommunalråd på 100% arvodering
 • Budgeten baseras på en försiktig skatteunderlagsprognos för 2023-2025
 • Lönenivåerna ska ligga på Värmlandssnittet
 • Kommunfullmäktige ska besluta om vilka budgetramar som gäller - kommunchefen med förvaltning ska fördela pengarna mellan skola, omsorg, vård och samhällsbyggnad utifrån de demokratiskt beslutade målen och prioriteringarna
 • Tre miljoner kronor årligen ska finnas till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda utgifter

Särskilda prioriteringar för år 2023:

 • Utökad byapeng till stöd för fler initiativ och framtidssatsningar på landsbygden
 • Utbyggnad av laddstolpar på landsbygden
 • Fortsätta planera för byggandet av Norra bron
 • Likvärdigt kulturskoleutbud på alla skolor
 • Behåll och öka andelen närproducerade livsmedel i de kommunala köken
 • Möjliggör mer lokal upphandling av varor och tjänster
 • Framtagande av livsmedelsförsörjningsplan
 • Fossilfri kommunal bilflotta
 • Undersök möjligheten att utöka gymnasieutbudet utifrån den lokala arbetsmarknadens behov
 • Förbättrad service och regelförenkling mot privatpersoner och företag
 • Feriepraktik på trygghets- och särskilda boenden för utökat digitalt innanförskap
 • Undersök framtidsmöjligheter för Sundsbergs gård och Tossebergsklätten
 • Medfinansiera privat idrottshall
 • Utveckla användning av modern teknik inom välfärd, energi och miljö

 

Budgetbeslut fattas av kommunfullmäktige i juni.

Nytt budgetbeslut kan också fattas efter valet i höst.