Debattartikel: Vi tror på Sunne - Detta vill vi göra

Ur Fryksdalsbygden 18 juli:

Sunne är en fantastisk plats att leva på. Sunnes fem socknar sprudlar av kreativa och driftiga invånare som brinner för sin bygd och tillsammans skapar den omtalade ”Sunne-andan. Det är invånarna och företagen som gör Sunne starkt. Det är kommunens uppdrag att visa ledarskap, gjuta mod och erbjuda stöd.

Varje val är ett tillfälle för väljarna att visa vilken inriktning Sunne ska ta. Centerpartiet i Sunne utgår ifrån att invånarna vill se samarbete, framtidstro och mod från kommunpolitiken. Vi behöver motverka den polarisering och ökande konfliktvilja som präglar samhället såväl nationellt som internationellt.

Vi vill därför lägga vårt fokus på att presentera och motivera våra egna idéer och förslag istället för att ägna tid och kraft åt att kritisera andra.

Centerpartiets vill fortsätta ”Sunnebygget”. Vi vill rusta landsbygdskommunen för framtiden genom insatser för modern infrastruktur, miljö, bostadsbyggande och företagande. Vi menar att politiken ska vara jordnära och idéerna så konkreta och realistiska som möjligt. Det innebär bland annat:

  • Förbättra miljö, säkerhet och näringsliv genom att finansiera Norra bron
  • Ökad inflyttning genom att erbjuda byggklar mark
  • Rusta för framtiden genom publika laddstolpar på landsbygden
  • Minska koldioxidutsläppen genom att göra kommunens bilflotta fossilfri
  • Förbättra kollektivtrafiken genom att undersöka förutsättningar för lokal upphandling av skolbuss
  • Ökad folkhälsa genom fler cykel- och vandringsleder
  • Utveckla Sunnes arbetsmarknad genom att utforma gymnasieskolan utifrån de lokala behoven av arbetskraft
  • Ge förutsättningar för trygg och lugn arbetsmiljö för barn, ungdomar och lärare
  • Skapa förutsättningar för långsiktig upplevelseverksamhet på Tossebergsklätten och Sundsbergs gård
  • Tryggare omsorg genom en satsning på kompetensutveckling av personal

Vi tror på framtiden i Sunne, och är redo att axla ansvaret för fortsatt utveckling.

Centerpartiet i Sunne