Debattartikel: Så ser vi på Sunnes skolvärld

Ur Fryksdalsbygden 29 augusti 2022:

Varje människa ska kunna bli sitt bästa jag och leva sitt bästa liv. Varenda unge ska känna att grundskolan ger dem rätt förutsättningar för att välja sin egen väg i livet.

En gymnasieutbildning är den bästa försäkringen mot arbetslöshet och utanförskap.

Då krävs en skola där eleven kan känna sig trygg och där lusten för lärande väcks. För alla.

Nationellt är det få områden som utsätts för lika mycket politisk detaljstyrning som skolan. Det tycker vi är en bekymmersam trend. Skolledning och lärare behöver stort förtroende att själva organisera verksamheten, och lärarna ska kunna lägga så mycket fokus som möjligt på undervisning.

Att fortsätta med det långsiktiga arbete och den kvalitetsutveckling vi påbörjat skapar förutsättningar för att alla kan slutföra sin utbildning med fullständiga betyg.

Då krävs lugn och ro för både lärare och elever.

Under kommande mandatperiod vill Centerpartiet lägga särskilt fokus på att:

  • Ha likvärdig kvalitet i alla Sunnes skolor
  • Ge förutsättningar för trygg och lugn arbetsmiljö för barn, ungdomar och lärare
  • Utforma gymnasieskolan utifrån de lokala behoven av arbetskraft
  • Utveckla Vuxenutbildningen för att möta arbetsmarknadens behov
  • Företagarutbildning i grundskola och gymnasium – för att ta tillvara på all kreativitet och skaparkraft som finns

Centerpartiet i Sunne