Debattartikel - Detta vill vi med omsorgen i Sunne

Ur Fryksdalsbygden 1 september 2022

I Sunne ska det vara tryggt att åldras och ingen ska behöva vara ofrivilligt ensam.

Idag vittnar många inom omsorgen om att tiden att sitta ner och ta en kopp kaffe inte finns längre och det kan leda till ensamhet. Men för de utan hemtjänst eller andra insatser riskerar ensamheten öka ännu mer!

Hälften av alla över 65 i Sunne uppger att de känner sig ensamma.

Så kan vi inte ha det!

Under pandemin tog många ideella krafter ett stort ansvar och vi vet att det finns många idéer om aktiviteter för ensamma. Med stöttning från kommunen tror vi på att vi tillsammans kan minska ensamheten.

  • Ge bidrag till de föreningar som gör insatser för att motverka ensamhet
  • Skapa fler mötesplatser på landsbygden genom vidareutvecklad byapeng samt evenemangsstöd

Vi gläds åt att 95 procent i Sunne är nöjda med hemtjänsten och att nöjdheten ökat sen 2018.

Men omsorgen kan bli både bättre och tryggare.

Vi vill:

  • fortsätta satsa på arbetsmiljö och kompetensutveckling för personalen
  • ökad satsning på välfärdsteknik för en bättre och tryggare omsorg
  • öka digitalt innanförskap genom sommarjobbande ungdomar på trygghetsboenden och särskilda boenden

Satsningen på Selmagården är en historiskt stor satsning på arbetsmiljön för de som arbetar inom omsorgen. Vår personal förtjänar en god arbetsmiljö och det är en förutsättning för att vi ska vara en attraktiv arbetsgivare.

Nästa steg är att renovera Brogården och även där skapa moderna boenden och fungerande arbetsmiljö.

Vi har denna sommar sett ett ökande problem med bemanning i vården och blickar vi framåt kommer de problemen bara att öka med en åldrande befolkning och inte tillräckligt många som kommer ut i arbetslivet.

Därför är det lönlöst att skrika sig hes på mer händer - vi måste öka takten med att införa välfärdsteknik som gör omsorgen bättre och tryggare och som avlastar personalen.

Vi vill göra Sverige till ett av världens bästa land att åldras i och därför har Centerpartiet också tagit fram ett seniormanifest (som finns på Centerpartiets hemsida).

Centerpartiet i Sunne